یراق آلات به کار رفته در کابینتها

یراق آلات، آلات تزئینی هستند که کابینت سازان برای زیبایی به کابینت ها می آویزند. حتی ساده ترین کابینت های معمولی را هم می توان با استفاده از قفل و دستگیره های زیبا و جالب توجه، تزئین کرد و نمای خوبی بدان ها بخشید.

یراق آلات به دو جهت، مصارف زیادی در صنعت کابینت سازی دارند: نخست برای انجام وظیفه محوله ، که همان باز کردن درب قفسه یا کشوهای کابینت است، به کار می روند و دوم به جهت افزودن زیبایی به کابینت.
در انتخاب یراق آلات برای کابینت های آشپزخانه ، باید توجه داشته باشید که یراق آلات انتخابی تان برای انجام دو وظیفه ی گفته شده در بالا، مناسب باشند. انتخاب یک دستگیره بسیار زیبا و ظریف که در عمل به هیچ کار نیاید و به هنگام انجام وظیفه ی محوله (باز کردن درب قفسه یا کشوهای کابینت) از فرط ظرافت بشکند، هیچ فایده ای ندارد.

* انتخاب پیشخوان آشپزخانه
پس از تصمیم گیری بر روی نوع کابینت مناسب، در مرحله ی بعدی نوبت آن است که برای تکمیل آشپزخانه تان یک پیشخوان انتخاب کنید.
انواع پیشخوان ها موجود است که هر کدام به لحاظ قیمت و جنس مصرفی متفاوت از دیگری می باشند. گاهی ممکن است ترکیب بندی کلی آشپزخانه ایجاب کند که جنس پیشخوان آشپز خانه ی شما از بیش از یک ماده ساخته شود. پس، بهتر است در انتخاب پیشخوان، نظر کابینت ساز را جویا شوید و از او راهنمایی بگیرید  

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون