نگهداری درست کابینت ها

هر چند شناخت اجزاي کابينت به شما کمک مي کند انتخاب بهتري داشته باشيد، اما بهتر است انتخاب و ساخت کابينت را به طراحان و سازندگان مورد اعتماد و منصف واگذار کنيد و نسبت به کيفيتي که سازنده در مورد محصول خود مي گويد تضمين هاي لازم را از وي دريافت کنيد. اما به همان اندازه که انتخاب درست و شناخت اجزاي اصلي کابينت مي تواند در ايجاد فضايي زيبا و کارآمد در آشپزخانه آپارتمان شما ايفاي نقش کند، نگهداري صحيح از کابينت ها نقش مهمي در طول عمر و جلوگيري از کهنه شدن کابينت ها دارد.

توجه داشته باشيد که حتي اگر صفحات کابينت ضدآب باشد، باز هم نبايد به طور مستقيم روي آن آب بريزيد و به اين شيوه کابينت را بشوييد، چون در هر صورت رطوبت، عمر آن را کم مي کند. اين در حالي است که حرارت هم عامل مهمي است که باعث آسيب ديدن کابينت ها مي شود؛ بنابراين قابلمه، ماهي تابه و ظرف هاي داغ را مستقيم روي کابينت نگذاريد و مراقب باشيد صفحات آن حرارت نبيند.

نکته دوم اينکه از برش دادن مواد غذايي به صورت مستقيم روي کابينت خودداري کنيد. با اين کار نه تنها روي صفحه کابينت خش مي افتد و ظاهر نامناسبي پيدا مي کند، بلکه به مکان مناسبي براي تجمع باکتري ها و آلودگي هاي مختلف نيز تبديل مي شود. براي سالم ماندن لولاهاي در کابينت در فاصله هاي زماني مناسب آن را روغن کاري کنيد. براي نظافت کابينت ها از اشياي زبر استفاده نکنيد، اين کار باعث ايجاد خش روي کابينت ها مي شود.

توجه به ظرفيت کابينت ها و خودداري از تحميل بار اضافه، هم اندازه بودن و بالانس بودن پايه هاي کابينت و... نکات ديگري است که به زيبا ماندن و طول عمر کابينت ها کمک مي کند. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون