موارد مصرف و کاربرد قیر

بدليل اينکه تبخير نفت که آثار مخرب زيست محيطي در پي دارد در اين نوع قير وجود ندارد. موارد مصارف فراواني پيدا کرده است که به برخي از آﻧﻬا اشاره مي شود: استفاده در ترکيب آسفالت جاده ها: ٣ ميليون تن قير صنعتي در پالايشگاههاي کشور توليد مي شود / سالانه ١ و ٢ميليون تن از آن به بخش راه تخصيص دارد. بنابراين يکي از عمده موارد کاربرد آن در آسفالت جاده ها و راه ها مي باشد. استفاده در تعمير و نگهداري جاده ها : لكه گيري با استفاده از قير امولسيون داراي مزاياي زير مي باشد: الف: نيازي به گرم کردن قير وجود ندارد ب: به راحتي در دماي محيط قابل مصرف مي باشد. ج: برروي رو سازهاي مرطوب قابل کاربرد مي باشد د : با استفاده از مصالح مرطوب امكان اجراي عمليات درکارگاه از فصل بهار تا انتهاي فصل پاييز فراهم است. ح: شكست سريع امولسيون در تقابل با مصالح سنگي و هوا چسپندگي مناسبي را براي لايه پخش شده بوجود مي آورد. و: امولسيون سمي نيست. ز: امولسيون در نزديكي کارگاه قابل دسترسي است. جهت پوشش کف ،بام، لوله هاي زيرزميني محافظ فلزات بعنوان عايق ضدرطوبت بعنوان عايق آب بندي در مخازن، کانالها، پلها ، سدها ،و....... در صنعت رنگ آميزي بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول: قير امولسيون بدليل با صرفه بودن از نظر اقتصادي, عدم وجود آثار مخرب زيست محيطي و...... خود محصولي جايگزين براي قير صنعتي است. بنا بر اين کالاي جايگزيني توصيه نمي شود. + نوشته شده در سه شنبه دهم بهمن 1391ساعت 18:32 توسط حامد ملکی | /**/نظر بدهید بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرمحصول(ملي يا بين المللي ) از نظر کنترل کيفيت محصول, توجه به استانداردهاي موجود امري ضروري است. به طور کلي در مورد هر محصول, استانداردهاي مختلف ملي و بين المللي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين مي شوند و کليه توليدکنندگان محصول ملزم به رعايت اين استانداردها ي باشند. بابررسي هاي بعمل آمده و مراجعه به سايت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران استاندارد مشخصي براي محصول مورد مطالعه يافت نشد و با توجه به اينكه در آن سازمان تعريف زير در مورد مواد قيري وجود دارد که عبارت است از : " موادي که در ساختمان آﻧﻬا قير وجود دارد مواد قيري مي گويند." % بنابراين در مورد محصول با توجه به اينكه در ساختمان آن ٦٥ قير موجود است مي توان از استانداردهاي مواد قيري استفاده نمود که عبارتند از : استانداردهاي آزمون قابليت آشش مواد قيري به شماره استاندارد ملي 􀂃 ٣٨٦٦ استاندارد آزمون تعيين نقطه شكست قير ومواد قيري به شماره 􀂃 استاندارد ملي ٣٨٦٧ استاندارد آزمون تعيين نقطه نرمي مواد قيري به شماره استاندارد 􀂃 ملي ٣٨٦٨ ١- بررسي وارائه اطلاعات لازم درزمينه قيمت توليد داخلي وجهاني محصول با برسي بعمل آمده قيمت توليد هر تن قير خالص(باقيمانده چهار تقطير) در داخل کشور حدود يک ميليون ريال و در کشورهای همجوار دو ميليون و پانصد هزار ريال مي باشد. در کشورهاي اروپايي قيمت هر تن قير خالص بين ٣٥٠ تا ٤٠٠ دلار است. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون