معرفی ايزوگام

ايزوگام بر پايه صنعت و متكي به تجربه در جهت ايمن سازي روش قديمي تر آن يعني قير و گوني بوجود آمده است.
هر سازه اي دربرابر رطوبت حاصل از بارش برف وباران دچار نم زدگي و رطوبت مي شود که براي جلوگيري از اين نفوذ رطوبت از قير و گوني استفاده مي شد ولي همانگونه که در قسمت مشخصات قير توضيح داده شد ضعف هاي آن بسيار زياد و دردسر زا بوده است ، براي پوشاندن بعضي از اين نقايص و کاستن مراحل داغ نمودن قير و عدم وجود گوني مرغوب ايزوگام پا در عرصه توليد نمود
اين محصول نسبت به روش هاي قبلي بسيار بهتر و در زمان اجرا خطرات کمتري در بر دارد همچنين به لحاظ روکش ضعيفي که روي آن وجود دارد در هنگام تردد قير به کفش افراد نمي چسبد ، همچنين روکش آلومينيومي آن اجازه جذب حرارت کمتري به سازه مي دهد هر چند خودش بشدت گرم مي گردد.

اجزاي تشکيل دهنده ايزوگام :
متشکل از دو لايه نمدي است که لايه زيرين از فلت الياف شيشه و لايه رويين از جنس منسوجات پلي استر مي باشد ، اين دو لايه بوسيله مذاب قير اصلاح شده با مواد پليمري اشباع مي گردد ، به هنگام بسته بندي براي جلوگيري از چسبندگي هر طرف عايق با مواد ريزدانه و يافيلم پلاستيکي روکش مي گردد .

در اينجا لازم است که مشخصات استاندارد بعضي از مواد اوليه عايقهاي مذکور را بيان کنيم . منسوج پلي استر که بعنوان لايه اشباع شونده از مذاب قيري در عايقهاي رطوبتي پيش ساخته بکار مي رود.

ويژگيهاي پلي استر نبافته :
1. منسوج بايد 100 % از پلي استر توليد شده باشد.
2. سطح منسوج بايد يکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد .
3. منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن بايد نسبتاً عاري از ذرات و مواد خارجي قابل مشاهده باشد.
4. منسوج بايد که در هنگام رول در دماي 10 تا 60 درجه سانتي گراد چسبندگي نداشته باشد .
5. وزن هر رول نبايد از 40 کيلوگرم تجاوز کند .
6. جذب شيره پلي استر بايد يکنواخت ويکدست باشد .
7. رول ها بايد به نحوي بسته بندي شوند که هنگام جابجايي اولاً باز نشوند ، ثانياً بسته بندي بايد منظم و عاري از وجود هر گونه فرورفتگي يا برآمدگي در مقطع بيروني باشد .
8. رول ها بايد در يک لفاف کاغذي يا پلاستيکي بسته بندي شوند

مزاياي عايقهاي رطوبتي پيش ساخته ايزوگام :
1- سبک بودن به مقدار حدود 4 کيلوگرم بر متر مربع
2- مقاوم در گرماي 95+ درجه و سرماي 15- درجه
3- دچار پوسيدگي و شکنندگي نمي شوند
4- داراي قابليت انعطاف کامل مي باشند 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون