معايب عايقهاي رطوبتي پيش ساخته ایزوگام

1- فاسد شدن عايق بعد از 6 ماه ( از زمان توليد )
2- کم بودن طول عمرمفيد (طول عمر در حدود 3 الي4 سال )
3- گران بودن اين عايقها ( عايقهايي که داراي مواد اوليه خارجي مي باشند )
4- در موقع ترميم محل آسيب ديده از ساير جاها بالا مي زند وبايستي مکان بزرگتري نسبت به محل خرابي بازسازي شود
5- تجزيه شدن بر اثر اشعه ماورابنفش.
6 - در اين نوع عايقها (قيروگوني و پيش ساخته ) بايد سطح کار عاري از گرد و خاک و رطوبت باشد و اگر سطح آسفالت باشد براي عايقکاري با ايزوگام بايد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 300 گرم مشتق قيري رقيق شده در آب يا بنزين روي سطح پخش گردد و اگر سطح سيماني بود بايد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 280 گرم مشتق قيري رقيق شده در آب يا بنزين روي سطح پخش گردد .
7 -ايزوگام توليدي به علت بالا بودن قيمت نفت و آلومينيوم در سال هاي گذشته از کيفيت کمتري برخوردار است و اين روند ادامه دارد که اين موضوع باعث پايين آمدن ضريب مقاومت آن همچنين طول عمر اين مواد گرديده است .
8 - در مقابل فشارهاي احتمالي ترافيکي در زمان انبساط و انقباض ، مقاومت بسيار کمي دارند . 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون