توضیح مختصری درباره سنگ و سنگهای ساختمانی

سنگ به عنوان قدیمی ترین مصالحی به شمار می رود که بشر از بدو زندگی بر روی زمین شناخته است و از آن برای تهیه وسایل مختلف و همین طور بنای خود سود جسته است در آثار بدست آمده از جوامعی که در دوره پارینه سنگی می زیسته اند از سنگ ابزار کار و اسلحه و ... ساخته شده است . این مصالح فراوان و در دسترس دوره های بعد به خدمت بنای ساختمان نیز آمده است که مونولیت ها و تریلیت ها از آن جمله اند. در عصر نوسنگی به کارگیری سنگ ساختمانی افزایش می یابد و بعدها با شناخت بیشتری که بشر از خواص و نحوه به کار گیری سنگهای گوناگون به دست می آورده آثار متنوع و به جای ماندنی از جمله مجسمه ها ، مقابر و پرستشگاه ها ، از خود به جای می گذارد. این ابنیه در آغاز با لایه های سنگ و بدون ملات ساخته شده اند و اندکی بعد به جای آن از بست و قلاب و اتصالات فلزی سود جسته اند. بعدها بشر ملات های گوناگونی شناخته و به کار می گیرد و همین طور از سنگهایی با قطعات کوچکتر سود می جوید. برخی از سنگهای زینتی را به طریق مختلف به صورت صفحاتی بریده در کف و در نما ، پله ها، کف پنجره ها و ... مورد استفاده قرار می دهند . نباید ازیاد برد که مخلوط خرده سنگ یا بعضی مواد چسبنده اهم مصالح ما را در ساختمان تشکیل داده است .

منبع : اخبار و مقالات صنعت 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون