تاثیر نور در دکوراسیون فروشگاه

اختصار به معني سادگي و بي پيرايگي محض نيست بلکه به ذات ترکيب بندي استادانه و ساده سازي هوشمندانه دکور فروشگاهاشاره دارد.
استفاده از تضاد رنگي ، شور زندگي را برجسته کرده و ترکيب بندي هاي مختصر و مفيد طرح ، فضايي به دور از پيچيدگي خلق خواهد کرد.
امروزه بسياري از برند هاي معتبر براي طراحي و اجراي دکور فروشگاه هاي خود از متريال هايي نظير استيل و شيشه و MDF هاي گلاس استفاده مي کنند.
دکور مغازه يا فروشگاه امروزه يکي از مهمترين روش هاي جلب و جذب مشتري مي باشد . استفاده از رنگهاي سرد , نامتقارن بودنطراحي مغازه و ساده سازي اين طراحي جلوه دو چنداني به آن مي دهد.

تاثير نور در دکوراسيون فروشگاهي
نور ميتواند ريتم خلاقانه اي به فضاي فروشگاه شما ببخشد ، امروزه به دليل تنوع برندهاي مختلف بخش هاي مختلف دکوراسيون يادکور فروشگاهي به صورت حرفه اي پيگيري مي شود که يکي از آن نورپردازي فروشگاه مي باشد.
بسياري از فروشگاهها و برند هاي معتبر رنگ هاي سازماني دارند که بسته به آن نورپردازي تيره ، روشن ، گرم يا سرد مي کنند.
يکي ديگر از بخش هاي مهم نورپردازي ويترين دکور فروشگاه مي باشد، براي مثال در دکور فروشگاه موبايل و لپ تاپ از نورپردازي رنگ هاي سفيد و روشن استفاده مي شود. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون