اجزای تشکیل دهنده عایق بام

متشکل از دو لایه نمدی است که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی استر می باشد ، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباح می گردد ، به هنگام بسته بندی برای جلوگیری از چسبندگی هر طرف عایق با مواد ریز دانه ویا فیلم پلاستیکی روکش می گردد .
در اینجالازم است که مشخصات استاندارد بعضی از مواد اولیه عایقهای مذکور را بیان کنیم .
منسوج پلی استر که بعنوان لایه اشباح شونده از مذاب قیری در عایقهای رطوبتی پیش ساخته بکار می رود .

ویژگیهای پلی استر نبافته :
1 ـ منسوج باید 100% از پلی استر تولید شده باشد .
2 ـ سطح منسوج باید یکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد .
3 ـ منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن باید نسبتاً عاری از ذرات و مواد خارجی قابل مشاهده باشد .
4 ـ منسوج باید که در هنگام رول در دمای 10 تا 60 درجه سانتی گراد چسبندگی نداشته باشد .
5 ـ وزن هر رول نباید از 40 کیلوگرم تجاوز کند .
6 ـ جذب شیره پلی استر باید یکنواخت و یکدست باشد .
7 ـ رول ها باید به نحوی بسته بندی شوند که هنگام جابجایی اولاً باز نشوند ، ثانیاً بسته بندی باید منظم و عاری از وجود هر گونه فرو رفتگی یا برآمدگی در مقطع بیرونی باشد .
8 ـ رول ها باید در یک لفاف کاغذی یا پلاستیکی بسته بندی شوند

ویژگیهای فیزیکی پلی استر نبافته :
1 ـ حداقل جرم واحد سطح 105 گرم بر متر مربع
2 ـ حداقل مقاومت کششی طولی 200نیوتن بر 50 میلیمتر
3 ـ حداقل مقاومت کششی عرضی 150نیوتن بر 50 میلیمتر
4 ـ حداقل افزایش نسبی طولی 50 درصد
5 ـ حداقل افزایش نسبی عرضی 60 درصد
6 ـ حداکثر کاهش وزن در دمای 105 درجه به مدت 5 ساعت 2 درصد

(ویژگیهای فلت الیاف شیشه ) تیشو :
1ـ فلت الیاف شیشه می بایستی دارای سطحی یکنواخت باشد .
2 ـ فلت الیاف شیشه باید با رزین آغشته و پس از مراحل حرارت دهی کل از نظر شکل ظاهری و رنگ یکنواخت باشد .
3 ـ فلت الیاف شیشه باید دارای نخ های تقویت از جنس شیشه باشد که فواصل معین و یکنواخت بطور پیوسته در تمامی طول فلت ادامه یابد .
4 ـ روی سطح فلت باید هیچگونه خرده شیشه مشاهده نگردد .
5 ـ فلت الیاف شیشه باید عاری از رطوبت بوده ، هنگام باز نمودن رول چسبنده نباشد .
6 ـ فلت نباید براحتی دو پوسته شود و باید لبه های آن صاف و بدون چروک باشد . 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون